در محیطی‌ دوستانه به زیباییخود بیفزایید متخصص میکاپ از دوبی‌ Henry Zador دارای مدرک بین‌المللی از میکاپ‌های تخصصی سبک اروپائی انتخاب هر نوع آرایش از جدیدترین مگزین‌های ۲۰۱۳ مانیکور و پدیکور همراه با ماساژ با روغنهای گیاهی ماساژ صورت و بدن ( دستگاه و دست) همراه با روغنهای گیاهی مخصوص از تایلند کوپ‌های فانتزی طبق آخرین 
Read more...